Durven kiezen
met gezond verstand

Albron Duurzaamheidsverslag 2017

Durven kiezen
met gezond verstand

Vorig jaar lieten we in ons Duurzaamheidsverslag zien dat Albron met gezond verstand stappen vooruit zet. Dat verslag was ook een uitnodiging om sámen die stappen te zetten: Albron.Kom verder. In 2017 hebben we met elkaar een flinke weg afgelegd.

Wie de weg naar duurzame verbetering inslaat, komt op kruisingen. En elke kruising vraagt om keuzes. Die zijn niet altijd makkelijk of vanzelfsprekend. Als we kiezen, doen we dat in een brede afweging die over onze hele bedrijfsvoering gaat en over iedereen die daarbij betrokken is. We luisteren naar de vragen van onze klanten, de wensen van onze gasten, de ervaringen van onze medewerkers, de ideeën van onze leveranciers en de thema’s die in de maatschappij spelen.

Teun

We maken die brede afwegingen met gezond verstand. Dat betekent kritisch kijken, feiten verzamelen, doorrekenen en vooral uitproberen. Dat brengt Albron af en toe op een andere visie dan die gangbaar is in onze branche of daarbuiten. En op keuzes die in elke wereld waar we werken anders kunnen zijn. Wij verdedigen graag onze gedurfde keuzes als we weten dat die bewezen het beste brengen voor klanten, gasten, medewerkers, leveranciers, de maatschappij en het milieu. Zodat ze leiden tot verrassende concepten met eten en drinken dat lekkerder, gezonder, duurzamer en betaalbaar is.

Dit verslag laat onze keuzes in 2017 zien. Op het moment dat Albron in 2018 haar weg inmiddels vervolgt met duurzaamheidsdoelen gekoppeld aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. En die invult door bijvoorbeeld duurzame landbouw te bevorderen, nog meer werk te maken van voedselverbetering in de keten en verder bij te dragen aan de transitie van dierlijk naar plantaardig eiwit. We geven u als lezer graag de keuze hoe u dit Duurzaamheidsverslag van 2017 wilt bekijken: kort, in cijfers of uitgebreid. Kies maar!

Teun Verheij
Algemeen directeur Albron

Onze belangrijkste keuzes in 2017:

  • Een haalbaar en houdbaar circulair foodconcept ontdekken met The Green House
  • Een uitbreiding naar high traffic-locaties met bestaande en nieuwe concepten
  • Volop aandacht voor een vlekkeloze integratie van ruim 160 Prorest personeelsrestaurants
  • Veel energie in het interne programma ‘Lekker Blijven Werken’
  • Extra inspanningen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te geven
  • Verder met de verduurzaming van ons assortiment in samenwerking met leveranciers
  • Onze klanttevredenheid en Net Promotor score verder verbeteren